Sainriachtanais

Cuimsiú

Tá sainriachtanais oideachais (SRO) ag go leor foghlaimeoirí a fhágann go mbíonn gníomhaíochtaí difreáilte foghlama de dhíth orthu, atá curtha in oiriúint dá riachtanais féin. Tacaíonn muid le múinteoirí timpeallacht foghlama fhiúntach a chruthú le freastal ar riachtanais ilghnéitheacha na bhfoghlaimeoirí seo i gcomhthéacs curaclam cuimsitheach.