Réamhscolaíocht

Aois 3–4 / Roimh Bhliain 1

Cuirtear bliain amháin d’oideachas neamh-éigeantach ar fáil do pháistí i suíomh réamhscoile de ghnáth (suas le dhá bhliain go minic in earnáil an Ghaeloideachais). Bíonn páistí ag foghlaim ar a luas féin trí réimse leathan eispéireas foghlama agus gníomhaíochtaí dúshlánacha súgartha i dtimpeallacht spreagthach.

An Chonair Forbartha

Réamhscolaíocht

Aois 3–4 / Roimh Bhliain 1

Cuirtear bliain amháin d’oideachas neamh-éigeantach ar fáil do pháistí i suíomh réamhscoile de ghnáth (suas le dhá bhliain go minic in earnáil an Ghaeloideachais). Bíonn páistí ag foghlaim ar a luas féin trí réimse leathan eispéireas foghlama agus gníomhaíochtaí dúshlánacha súgartha i dtimpeallacht spreagthach.

An Bhonnchéim

Aois 4-6

Is ionann an Bhonnchéim agus Bliain 1 agus 2 den bhunscoil. Sa Bhonnchéim, tógann páistí ar na heispéiris foghlama sa bhaile agus/nó sa réamhscoil. Bíonn siad ag foghlaim trí shúgradh dea-phleanáilte a thugann a ndúshlán, a fhorbraíonn a gcuid spéiseanna agus a spreagann fiosracht agus cruthaitheacht.

Eochairchéim 1 & 2

Aois 6-11

In Eochairchéim 1 (Blianta 3 agus 4 den bhunscoil), tógtar ar eispéiris foghlama na Bonnchéime, agus in Eochairchéim 2 (Blianta 5, 6 agus 7 den bhunscoil) tógtar ar eispéiris Eochairchéim 1. De réir mar a aistríonn páistí trí na heochairchéimeanna seo, is mó an bhéim a chuirtear ar an fhoghlaim fhoirmiúil ná ar an fhoghlaim neamhfhoirmiúil.

Eochairchéim 3

Aois 11-14

Ag Eochairchéim 3 (Blianta 8, 9 agus 10 den iar-bhunscoil), tógann an curaclam ar eispéiris foghlama na bunscoile. Freastalaíonn daltaí ar ranganna in ábhair éagsúla, agus is gnách le múinteoirí ábhair faoi leith a theagasc sna Blianta éagsúla.

Eochairchéim 4

Aois 14-16 / Cáilíochtaí

Ag Eochairchéim 4 (Blianta 11 agus 12 den iar-bhunscoil), tógtar ar an fhoghlaim a bhíonn ar siúl in Eochairchéim 3. Le riachtanais reachtúla an churaclaim a shásamh, déanann daltaí staidéar ar Réimsí Foghlama éigeantacha agus ar chúrsaí roghnacha a bhfuil cáilíochtaí ginearálta agus/nó feidhmeacha mar thoradh orthu.

Iar-16

Cáilíochtaí

Ag Iar-16 is féidir le daoine óga roghnú as an réimse cáilíochtaí a chuirtear ar fáil ag Leibhéal 3 ar an Regulated Qualifications Framework, cáilíochtaí A-leibhéal GCE san áireamh.