Gnéithe Gaolmhara

Taispeánann na háiseanna thíos naisc trasna an churaclaim. Forbraíodh iad le cuidiú le scoileanna tabhairt faoi ghnéithe den oideachas atá tábhachtach d’fhoghlaimeoirí i dTuaisceart Éireann. Tacaíonn go leor de na háiseanna le tosaíochtaí an rialtais atá tábhachtach d’fholláine aonair, folláine shóisialta agus folláine eacnamaíoch.