Scileanna Eile

Scileanna Eile

Is iad Fadhbréiteach, Féinbhainistiú agus Ag Obair le Daoine Eile na Scileanna Eile ag Eochairchéim 4. Tá Bheith Cruthaitheach agus Bainistiú Eolais san áireamh. Tá siad curtha le chéile ar bhealach éagsúil, áfach, lena bheith ag teacht leis an chur chuige maidir le scileanna trasna na Ríochta Aontaithe ag Eochairchéim 4.

Déantar forbairt ar na Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta a bhí i gceist in Eochairchéim 3.

  • Bainistiú Eolais;
  • Smaointeoireacht, Fadhbréiteach agus Cinnteoireacht;
  • Bheith Cruthaitheach;
  • Ag Obair le Daoine Eile; agus
  • Féinbhainistiú.
Eochairchéim 3 Eochairchéim 4
Bainistiú Eolais
Smaointeoireacht, Fadhbréiteach agus Cinnteoireacht
Bheith Cruthaitheach
Fadhbréiteach
Ag Obair le Daoine Eile Ag Obair le Daoine Eile
Féinbhainistiú Féinbhainistiú (Barr feabhais a chur ar a gcuid foghlama agus ar a bhfeidhmíocht)

Le tuilleadh sonraí a fháil, féach an rannán Thinking Skills and Personal Capabilities.

Na Progression Maps i dtaca le Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta

progression maps i dtaca le Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta ag gach ábhar ag Eochairchéim 3. Is le leanúnachas agus le dul chun cinn a chinntiú idir Eochairchéim 3 agus Eochairchéim 4 a chruthaigh muid progression maps ag Eochairchéim 4 i dtaca le Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta. Féach Appendix 3 de Guidance on Teaching, Learning and Assessment at Key Stage 4.

Is féidir le múinteoirí na progression maps a úsáid le foghlaim a phleanáil agus le taifead a choinneáil ar dhul chun cinn na ndaltaí i gcás na ngnéithe seo a leanas de na Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta:

  • Fadhbréiteach;
  • Féinbhainistiú; agus
  • Ag Obair le Daoine Eile.

Ba cheart do mhúinteoirí na progression maps ag Eochairchéim 4 a mhúnlú le riar ar a n-ábhar féin. Ba cheart do mhúinteoirí Guidance on Teaching, Learning and Assessment at Key Stage 4 a léamh nuair atá na progression maps in úsáid acu.

Cáilíochtaí

Cuireann muid réimse cáilíochtaí ar fáil a chuireann leis an eolas, tuiscint agus scileanna a forbraíodh sa Réimse Foghlama seo. Ina measc tá:

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar Scileanna Eile, déan teagmháil le: