Eolaíocht agus Teicneolaíocht

Eolaíocht agus Teicneolaíocht

Tá Eolaíocht agus Teicneolaíocht ina Réimse Foghlama sa churacalam iar-bhunscoile. Níl sí éigeantach do dhaltaí ag Eochairchéim 4, ach caithfidh scoileanna rochtain ar chúrsa amháin, ar a laghad, a chur ar fáil a mbeidh cáilíocht sa Réimse Foghlama seo mar thoradh air.

Níl aon íosmhéid ábhair leagtha síos d’Eolaíocht agus Teicneolaíocht ag Eochairchéim 4.

Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin

Lena ndualgais reachtúla a chomhlíonadh, caithfidh scoileanna a chinntiú go bhforbraíonn daltaí na scileanna traschuraclaim Cumarsáid, Úsáid na Matamaitice, Úsáid TFC agus na Scileanna Eile. Ba chóir don teagasc an bhaint atá ag an fhoghlaim leis an ghnáthshaol agus leis an obair a chur chun cinn.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar Eolaíocht agus Teicneolaíocht, déan teagmháil le: