Tíreolaíocht

Tugann an Tíreolaíocht deiseanna do dhaltaí a gcuid scileanna tíreolaíochta a fhorbairt trí chomhthéacsanna áitiúla, náisiúnta agus idirnáisiúnta, agus Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin a fhorbairt chomh maith. Déanann daltaí staidéar ar an timpeallacht nádúrtha agus ar an timpeallacht thógtha agus ar an ghné dhaonna den Tíreolaíocht.

Bíonn na daltaí ag fiosrú an róil atá acu maidir leis an timpeallacht thart orthu a mhúnlú agus a chaomhnú. Forbraíonn siad ómós áite trí staidéar a dhéanamh ar cheisteanna cuí agus fiosraíonn siad na héagsúlachtaí idir sochaithe.

Spreagfaidh teagasc éifeachtach daltaí le réimse scileanna tíreolaíochta, amhail scileanna léarscáile, fiosrúcháin agus obair allamuigh a fhorbairt.

Eochairghnéithe

Is saincheisteanna do shochaí an lae inniu iad na heochairghnéithe atá mar bhonn agus taca ag cuspóirí an churaclaim. Tá tagairt shoiléir do na heochairghnéithe sin sna riachtanais reachtúla don tsnáithe ábhair seo.

Le tuilleadh eolais a fháil, féach Statutory Requirements for Geography at Key Stage 3 agus Key Stage 3 Non-Statutory Guidance for Geography.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar an Tíreolaíocht, déan teagmháil le: