Infhostaitheacht

Maidir le hInfhostaiteacht, bíonn deiseanna ag daltaí réimse topaicí a fhiosrú agus Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin a fhorbairt. Bíonn na daltaí ag foghlaim faoi:

  • Obair sa Gheilleagar Áitiúil agus Dhomhanda
  • Bainistíocht Gairme
  • Tionscnaíocht agus Fiontraíocht

Is é cuspóir an tsnáithe ábhair seo deiseanna a thabhairt do dhaltaí na cáilíochtaí, na scileanna, an t-eolas, an tuiscint agus an dearcadh pearsanta a fhorbairt a thabharfaidh bonn láidir dóibh don fhoghlaim ar feadh an tsaoil agus don obair. Tá sin tábhachtach do gach dalta, cé acu a théann siad díreach le saol na oibre nó le breisoideachas/ardoideachas i ndiaidh dóibh an scoil a fhágáil.

Ba chóir do mhúinteoirí deis a thabhairt do na daltaí comhthéacsanna cuí ón fhíorshaol, atá bunaithe ar na riachtanais reachtúla, a fhiosrú. Ba chóir go mbeadh sin ina gcuidiú acu réimse Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin a fhorbairt agus iad a spreagadh le:

  • foghlaim faoi roghanna gairme éagsúla;
  • foghlaim faoina gcuid scileanna agus ábaltachtaí pearsanta;
  • an tábhacht a bhaineann le gairm shásúil a roghnú agus le sult a bhaint as an obair; agus
  • roghanna gairme eolacha a dhéanamh atá bunaithe ar an eolas atá acu ar shaol na hoibre.

Le tuilleadh eolais a fháil, féach Statutory Requirements for Employability at Key Stage 3.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar Infhostaitheacht, déan teagmháil le: