Eacnamaíocht Bhaile

n Eacnamaíocht Bhaile, bíonn deiseanna ag daltaí réimse topaicí a fhiosrú agus Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin a fhorbairt. Bíonn na daltaí ag foghlaim faoi:

  • Bia Sláintiúil
  • An Saol sa Bhaile agus Saol an Teaghlaigh
  • Maireachtáil Neamhspleách

Cuidíonn Eacnamaíocht Bhaile le daoine óga a ullmhú don mhaireachtáil neamhspleách. Is ábhar praiticiúil é a fheabhsaíonn agus a chuireann le folláine daoine aonair, teaghlach agus pobal, trí thuiscint a fhorbairt ar rogha bia, sláinte chothúcháin, saincheisteanna tomhaltóirí agus caidrimh. Is é an aidhm atá leis an tsnáithe ábhair seo ná eolas, scileanna agus luachanna a thabhairt do dhaltaí le cuidiú leo roghanna cuí a dhéanamh maidir lena stíl mhaireachtála.

Tá tábhacht leis na scileanna, an t-eolas agus an tuiscint a fhorbraítear trí staidéar a dhéanamh ar Eacnamaíocht Bhaile i sochaí an lae inniu, áit a bhfuil:

  • murtall ina fhadhb atá ag dul in olcas;
  • tinneas atá bainteach le haiste bia coitianta; agus
  • go leor daoine ag brath ar bhéilí réamhullmhaithe.

Ba chóir do mhúinteoirí deis a thabhairt do dhaltaí comhthéacsanna cuí ón fhíorshaol, atá bunaithe ar na riachtanais reachtúla, a fhiosrú. Ba chóir go mbeadh siad sin ina gcuidiú acu réimse de scileanna praiticiúla bia agus Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin a fhorbairt.

Le tuilleadh eolais a fháil, féach Statutory Requirements for Home Economics at Key Stage 3 agus Key Stage 3 Non-Statutory Guidance for Home Economics.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar Eacnamaíocht Bhaile, déan teagmháil le: