Teicneolaíocht agus Dearadh

Tugann Teicneolaíocht agus Dearadh deiseanna do dhaltaí réimse topaicí a fhiosrú agus Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin a fhorbairt. Bíonn daltaí ag foghlaim faoi:

  • Dearadh
  • Cumarsáid
  • Monarú
  • Rialú.

Spreagann Teicneolaíocht agus Dearadh daltaí le smaointeoireacht chruthaitheach agus scileanna fadhbréitigh a fhorbairt trí thograí deartha a mheas agus ábhair a roghnú agus a úsáid atá oiriúnach don fheidhm.

Ba cheart deiseanna a bheith ag daltaí taighde a dhéanamh agus eolas a bhainistiú go héifeachtach le saincheisteanna deartha a fhiosrú. Ba chóir dóibh bheith ag smaoineamh go criticiúil agus go solúbtha, agus cruthaitheacht agus tionscnaíocht a léiriú nuair a bhíonn siad ag forbairt smaointe agus á gcur i bhfeidhm.

Eochairghnéithe

Is saincheisteanna do shochaí an lae inniu iad na heochairghnéithe atá mar bhonn agus taca ag cuspóirí an churaclaim. Tá tagairt shoiléir do na heochairghnéithe sin sna riachtanais reachtúla don tsnáithe ábhair seo.

Le tuilleadh eolais a fháil, féach Statutory Requirements for Technology and Design at Key Stage 3 agus Key Stage 3 Non-Statutory Guidance for Technology and Design.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar Teicneolaíocht agus Dearadh, déan teagmháil le: