Tacaíocht

Sa rannán tacaíochta d’Eochairchéimeanna 1 agus 2 taispeántar na himeachtaí, na háiseanna foghlama agus na cúrsaí ar líne atá ar fáil. Dearadh iad le cuidiú le múinteoirí Curaclam Thuaisceart Éireann a chur i bhfeidhm go héifeachtach.