Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta

Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta

I ngach cuid den churaclam, cuirtear béim ar Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta a fhorbairt. Cuidíonn na scileanna sin le páistí a bheith ag smaoineamh go criticiúil agus go cruthaitheach. Bíonn siad ina gcuidiú acu fosta scileanna pearsanta agus idirphearsanta, chomh maith le dearcthaí atá riachtanach le feidhmiú go héifeachtach i saol atá ag athrú, a fhorbairt.

Is iad seo a leanas na Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta:

  • Bainistiú Eolais;
  • Smaointeoireacht, Fadhbréiteach agus Cinnteoireacht;
  • Bheith Cruthaitheach;
  • Ag Obair le Daoine Eile; agus
  • Féinbhainistiú.

Scileanna agus Ábaltachtaí an Churaclaim Iomláin

Le tuilleadh sonraí a fháil, féach an rannán Thinking Skills and Personal Capabilities agus an treoir Thinking Skills and Personal Capabilities for Key Stages 1 and 2.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta, déan teagmháil le: