Drámaíocht

Spreagann gníomhaíochtaí drámaíochta páistí le bheith ag plé lena gcuid mothúchán agus lena n-intleacht, agus a gcuid smaointe agus mothúchán á gcur in iúl ó bhéal agus trí ghluaiseacht, i gcomhthéacs samhailteach. Tugtar deiseanna do pháistí smaointe agus coincheapa a fhiosrú, a fhorbairt, agus a chur in iúl, rud a chuideoidh leo scileanna saoil a fhorbairt agus ciall a bhaint as an tsaol mhór.

Le linn na Bonnchéime, bíonn páistí páirteach i ngníomhaíochtaí éagsúla súgartha ina spreagtar iad le triail a bhaint as róil éagsúla i gcomhthéascanna a bhfuil cleachtadh acu orthu. Forbraíonn siad scileanna samhlaíocha agus cruthaitheacha i gcásanna nach bhfuil cleachtadh acu orthu fosta.

Ag Eochairchéimeanna 1 agus 2, tosaíonn páistí ag beachtú a gcuid scileanna tuisceana, agus déanann siad anailís, comparáid agus plé ar a gcuid mothúchán le daoine eile. Ag Eochairchéim 1, thig le múinteoirí straitéisí amhail ‘tableau’, ‘fráma reoite’ agus ‘an suíochán te’ a úsáid, agus ansin ‘smaointe a fhorbairt’ agus ‘bealach an choinsiasa’ a thabhairt isteach ag Eochairchéim 2. Cuidíonn na straitéisí sin agus straitéisí eile le cruthaitheacht agus foghlaim na bpáistí a fhorbairt trí thaithí phraiticiúil ghníomhach a thabhairt dóibh.

Le linn na n-eochairchéimeanna seo, éiríonn scileanna breathnóireachta na bpáistí níos struchtúrtha ó thaobh obair scripte agus tobchumadóireacht shnasta de. Bíonn a gcuid scileanna gutha agus gluaiseachta níos sofaisticiúla, agus maidir leis na scileanna meastóireachta, is mó an bhéim a bhíonn ar idirbheartaíocht, comhoibriú agus roinnt.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar an Drámaíocht, déan teagmháil le: