Ceol

Nuair a bhíonn páistí páirteach sna príomhghníomhaíochtaí ceoil, mar atá, cumadh, seinm/canadh agus éisteacht, forbraíonn siad a gcuid cruthaitheachta trí fhuaimeanna a fhiosrú, a chur le chéile agus a thriail. Forbraíonn siad a gcuid scileanna sóisialta agus éiríonn siad níos muiníní as a gcumas ceoil, ar bhonn aonair agus ar bhonn grúpa araon.

Agus iad ag tógáil ar an fhoghlaim sa Bhonnchéim, leanann páistí de bheith ag forbairt scileanna amhránaíochta agus uirlise, agus déanann siad a gcuid scileanna éisteachta agus freagartha a fhorbairt a thuilleadh. Cruthaíonn siad scéalta, pictiúir, patrúin, comhráite agus tionlacan ceoil agus iad ag forbairt a gcuid scileanna amhránaíochta agus uirlise.

Ag Eochairchéim 1 agus 2, tosaíonn páistí ag smaoineamh agus ag labhairt faoi thréithe an cheoil a chruthaíonn siad, a sheinneann siad agus a n-éisteann siad leis. Nuair a bhíonn páistí páirteach i ngníomhaíochtaí ceoil, ba chóir go ndéanfadh siad cluasfheasacht agus scileanna cumarsáide a fhorbairt. Ba chóir fosta go gcuirfí lena bhféinmhuinín agus lena bhfeasacht orthu féin agus ar a dtimpeallacht.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar Ceol, déan teagmháil le: