Ealaín agus Dearadh

Sa Bhonnchéim, déanann páistí cumarsáid trí ealaín a dhéanamh agus bíonn siad fiosrach faoi phróisis agus faoi theicnící cruthaitheacha éagsúla. Tá sé tábhachtach a bhfiosracht nadúrtha a chothú agus a spreagadh.

Cuidíonn Ealaín agus Dearadh le páistí machnamh a dhéanamh ar a gcuid smaointe. Cuidíonn sé leo feasacht radhairc, spásúil agus thadhlach, chomh maith le scileanna fiosraithe agus láimhsithe, a fhorbairt. Ba chóir do mhúinteoirí páistí a spreagadh le bheith ag breathnú, roghanna agus cinntí a dhéanamh, bheith ag fiosrú, fadhbanna a réiteach, agus labhairt faoina gcuid oibre féin agus faoi obair daoine eile.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar Ealaín agus Dearadh, déan teagmháil le: