Drámaíocht

Is féidir le páistí a gcuid smaointe agus mothúchán a chur in iúl ó bhéal agus ar dhóigheanna neamhbhriathartha tríd an Drámaíocht. Ba chóir do mhúinteoirí páistí a spreagadh le cumarsáid a dhéanamh tríd an Drámaíocht i rith an lae, mar shampla, le linn foghlama atá bunaithe ar shúgradh agus ag am ciorcail.

Cuireann an drámaíocht leis an phróiseas foghlama ar dhóigh ar leith. Tugann an drámaíocht deis do pháistí bheith ag féinbhainistiú a gcuid foghlama, cinntí a dhéanamh, fadhbanna a réiteach nó cinneadh a dhéanamh gan cásanna a réiteach.

Spreagtar páistí lena gcuid eolais agus taithí ar an tsaol a bhainistiú agus ansin cur leo ar dhóigh chruthaitheach shamhlaíoch. Spreagtar mothúcháin éagsúla agus comhbhá leis na carachtair a bhfuil na páistí ag déanamh staidéir orthu sa phróiseas Drámaíochta.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar An Drámaíocht, déan teagmháil le: