Ceol

Tugann an ceol deis do pháistí mothúcháin a fhiosrú agus iad féin a chur in iúl ar dhóigheanna a dtacaíonn agus a gcuireann lena gcumarsáid bhriathartha. Ba chóir do mhúinteoirí a chinntiú go mbíonn páistí páirteach i ngníomhaíochtaí ceoil mar rang iomlán, i ngrúpaí, ar bhonn aonair agus le linn súgradh.

Ba chóir do pháistí sa Bhonnchéim bheith rannpháirteach go gníomhach sna príomhghníomhaíochtaí ceoil mar atá cumadh, seinm/canadh agus éisteacht.

Nuair a bhíonn páistí ag cumadh, bíonn deiseanna saibhre acu a gcuid smaointe a thriail agus a gcuid scileanna cruthaitheacha a fhorbairt.

Agus iad ag seinm/canadh, bíonn páistí in ann a gcuid smaointe a chur i bhfeidhm tríd an cheol. Má dhéanann páistí an ceol a chruthaigh siad a roinnt le daoine eile, is féidir go mbeidh sin ina chuidiú acu féinmheas agus muinín a fhorbairt, éisteacht le daoine eile agus meas a léiriú ar a dtuairimí.

Tá sé tábhachtach go mbíonn páistí ag éisteacht lena gceol féin agus le ceol daoine eile agus ag freagairt dó, rud a chuidíonn leo aird a dhíriú.

Amharc ar na gníomhaíochtaí molta le smaointe a fháil faoin dóigh le Ceol a phleanáil sa Bhonnchéim.

Déan Teagmháil Linn

Le tuilleadh eolais a fháil ar Ceol, déan teagmháil le: