Marcáil agus modhnóireacht

Faoi láthair tá CCEA i mbun múinteoirí agus léachtóirí cáilithe a earcú, a bhfuil 1 bhliain iomlán ar a laghad de thaithí teagaisc acu agus bhfuil Gaeilge líofa acu. Beidh siad de dhíth le marcáil agus le modhnóireacht a dhéanamh ar scrúduithe ag leibhéil GCSE agus GCE.

Cad chuige a mbeifeá i do scrúdaitheoir le CCEA?

Ar na buntáistí a bheadh ann duit, tá:

 • Íocaíocht; £700 – £900 go neasach
 • Líonrú le daoine gairmiúla eile
 • Oiliúint agus tacaíocht iomlán
 • Forbairt ghairmiúil i do réimse ábhair

Cuirfear fáilte mhór roimh iarratais ó mhúinteoirí gach ábhair, go háirithe iad siúd a bhfuil speisialtóireachtaí acu sna réimsí seo a leanas:

 • Na hEolaíochtaí
 • Teicneolaíocht Dhigiteach
 • Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide
 • Tíreolaíocht
 • Stair
 • Sláinte agus Cúram Sóisialta
 • Foghlaim don tSaol agus don Obair
 • Ealaíona Íomhá Ghluaiste

Tá sé furasta iarratas a chur isteach:
ar líne ag www.ccea.org.uk
le ríomhphost chuig appointments@ccea.org.uk
nó scairt ar (028) 9026 1243, nó 028) 9026 1294.

Aithnítear CCEA go hidirnáisiúnta mar eagraíocht ardchaighdeáin atá tiomanta don chomhionannais i ngach gné den fhostaíocht.

Note to Editors

Media enquiries to MarComms, Mobile 07718 424 373, Email marcomms@ccea.org.uk