Ceistneoir Monatóireacht Churaclaim

Dearadh an suirbhé seo go sonrach le dearcthaí múinteoirí agus príomhoidí atá ag soláthar Churaclam Thuaisceart Éireann (TÉ) a fháil amach.

Go raibh maith agat as an tsuim a léirigh tú i gClár CCEA i dtaca le Monatóireacht Churaclaim; seo an chéad cheistneoir sa chlár bhliantúil monatóireachta. Dearadh an clár le tacú le scoileanna atá ag soláthar an churaclaim agus le deis a thabhairt do mhúinteoirí agus do phríomhoidí aiseolas a thabhairt a chuirfidh ar a chumas do CCEA tacaíocht a fhorbairt agus a thabhairt.

Chomh maith leis an cheistneoir seo, eagrófar cruinnithe le múinteoirí, beidh plé ann le Pobail Foghlama Cheantair, agus eagrofar fócasghrúpaí le páirtithe leasmhara mar chuid den chlár. Cuirfidh muid amach níos mó ceistneoirí i mbliana le tuairimí sainghrúpaí a fháil, agus sna blianta atá ag teacht tógfaidh CCEA ar an aiseolas a fuarthas le ceistneoirí breise a fhorbairt a chuirfidh eolas ar fáil don phleanáil agus don tacaíocht amach anseo.

Ceistneoir Monatóireacht ChuraclaimThere is no closing date

All information provided by you via any CCEA form or questionnaire will be read and if necessary feedback delivered to you accordingly. The information given will be stored on our database. Your personal data will be held for the purposes of submission only and will not be disclosed in any matter incompatible with that purpose. We will not provide this information to additional 3rd parties.  Please view our Privacy Policy for more information.