Curriculum

Gach Spórt do Gach Duine Faoi Lán Seoil

Ciallaíonn ‘Gach Spórt do Gach Duine‘ gur féidir gach spórt a oiriúnú ar bhealach éigin le go dtig le gach imreoir a bheith páirteach ann, bíodh siad faoi mhíchumas nó ná bíodh. Míchumas intleachta agus míchumas coirp atá i gceist anseo. Tá sé tábhachtach go mbíonn gach duine páirteach sa spórt, agus is féidir é sin a bhaint amach i ngach spórt.

Link to accompanying page

Video Transcript
37.62 KB - uploaded 26-04-2017