Naisc

Naisc Úsáideacha Spóirt

Sport Northern Ireland sportni.net/get-active/people-with-disabilities
Is é seo an príomhchomhlacht poiblí d’fhorbairt an spóirt i dTuaisceart Éireann.

Active Living: No Limits 2016-2021 sportni.net/sportni
Plean le sláinte agus folláine a fheabhsú i gcás daoine atá faoi mhíchumas i dTuaisceart Éireann, trí pháirt a ghlacadh sa spórt agus i gcaitheamh aimsire.

Disability Sport NI dsni.co.uk
Seo an phríomhcharthanacht i dTuaisceart Éireann a bhíonn ag obair le páistí, daoine óga agus daoine fásta a bhfuil míchumas orthu agus ar mhaith leo a bheith páirteach sa spórt áineasa agus sa spórt ardghníomhaíochta.

 • Talent identification dsni.co.uk/performance-sport/talent-id
  Tá foireann feidhmíochta Disability Sport NI ag obair go dlúth le Sport NI, eagraíochtaí spóirt sa Ríocht Aontaithe agus in Éirinn, agus Ceanneagraíochtaí Rialaithe Spóirt, le Clár Aitheanta Tallainne a fhorbairt lena chinntiú go n-aithnítear lúthchleasaithe cumasacha agus go ndéanann siad dul chun cinn ina spórt féin.

 • Training & Education dsni.co.uk/training-education
  Cuireann Disability Sport NI réimse cúrsaí oiliúna agus tionscnaimh oideachais ar fáil ar fud Thuaisceart Éireann. Cuireann siad oiliúint ar chóitseálaithe, ceannairí spóirt agus múinteoirí le cuidiú le páistí agus le daoine fásta a bhfuil míchumas orthu a bheith páirteach sa spórt.

 • District Council Disability Sports Hubs dsni.co.uk/community-sport/district-council-disability-sports-hubs
  Disability Sport NI is in the process of establishing a Disability Sports Hub in each of the eleven district council areas, providing a range of sports wheelchairs, inclusive bikes and inclusive sports equipment to enable children and adults with disabilities to participate in at least fourteen different activities. There will be further information to follow soon.

 • Find a Disability Sports Club or Hub dsni.co.uk/community-sport/find-a-disability-sports-club
  Find sports opportunities provided by disability sports clubs or within the District Council Disability Sports Hubs in your area.

Paralympics Ireland paralympics.ie
Seo eagraíocht a chuidíonn le scoth-lúthchleasaithe Éireannacha a bhfuil míchumas orthu rath a bhaint amach sna Cluichí Parailimpeacha.

Paralympics GB paralympics.org.uk
Tá an British Paralympic Association (BPA) freagrach as foireann na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a roghnú, a ullmhú, a mhaoiniú agus a chur isteach sna Cluichí Parailimpeacha. ParalympicsGB a thugtar ar an fhoireann.

Sport Ireland sportireland.ie/Participation/Sports_Inclusion
Sport Ireland plans, leads and co-ordinates the sustainable development of competitive and recreational sport in Ireland.

Sainsbury’s Active Kids For All inclusivepe.org.uk
Déanann an eagraíocht seo forbairt inmharthana an spóirt iomaíoch agus an spóirt áineasa in Éirinn a phleanáil, a stiúradh agus a chomhordú.

Eagraíochtaí Spóirt

BasketballCispheil

Wheelchair Basketball niknightswbc.co.uk
Tá roinnt foirne ag Knights Wheelchair Basketball Club atá ag imirt ag leibhéil éagsúla – ó bhunimreoirí go scothimreoirí, sna grúpaí aoise éagsúla, idir imreoirí sóisir agus imreoirí sinsir.

Gaelic FootballPeil Ghaelach

Ulster GAA ulster.gaa.ie/coaching-old/special-needs
Is é an aidhm atá leis an Ulster Special Needs Programme a bheith ag obair i gcomhar le gníomhaireachtaí agus eagraíochtaí eile le sláinte choirp agus folláine shóisialta a fheabhsú i gcás daoine a bhfuil míchumas orthu, agus cuimsiú sóisialta a chur chun cinn san am chéanna trí rannpháirtíocht.

RugbyRugbaí

IRFU Disability Rugby irishrugby.ie/club/disability_rugby
Le tacú le rugbaí míchumais a fhorbairt agus le deiseanna a chruthú do dhaoine atá faoi mhíchumas a bheith páirteach sa chluiche, chuir an IRFU fochoiste míchumais ar bun i mí Eanáir 2015 le clár míchumais an IRFU a chur i bhfeidhm.

Ulster Rugby ulsterrugby.com/rugby-in-ulster/club/disability-rugby
Rugbaí leaiste le cuidiú le daoine a bhfuil míchumas foghlama orthu scileanna sóisialta agus foirne a fhorbairt, agus le sult agus spraoi a spreagadh.

SoccerSacar

Irish Football Association irishfa.com/taking-part/disability-football
Tá sé mar aidhm ag an eagraíocht seo a chinntiú go bhfuil deis ag daoine atá faoi mhíchumas a bheith páirteach i ngníomhaíochtaí sacair agus a chinntiú go bhfuil siad in ann barr a gcumais a bhaint amach.

Football Association of Ireland fai.ie/domestic/football-for-all/football-for-all-programme
Clár Football for All: Is é an phríomhaidhm atá leis an chlár seo deiseanna sacair a chur ar fáil do dhaoine nach mbíonn seans acu an ‘cluiche álainn’ a imirt de ghnáth.

TennisLeadóg

Ulster Tennis ulstertennis.co.uk/players/wheelchair
Eolas faoi leadóg do dhaoine a úsáideann cathaoir rothaí.