Sainriachtanais

Scileanna Réamhriachtanacha (Q Skills) Scileanna Réamhriachtanacha (Q Skills)

Is áis iad na Scileanna Réamhriachtanacha, (nó Q Skills), atá ann le tacú le múinteoirí agus le cúntóirí measúnú a dhéanamh ar pháistí a bhfuil Sainriachtanais Oideachais acu. Leagtar amach na scileanna sin a shealbhaíonn páistí agus iad ag obair i dtreo Leibhéal 1 sna Scileanna Traschuraclaim, mar atá: An Chumarsáid, Úsáid na Matamaitice agus Úsáid TFC. Is creatlach leathan iad na Scileanna Réamhriachtanacha, a chuireann aois, cumas cogneolaíoch, deacrachtaí foghlama agus riachtanais chasta eile san áireamh.

Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta SRO Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta SRO

Tá sé mar aidhm ag an chreatlach Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta cuidiú le foghlaimeoirí a gcuid scileanna a fhorbairt don fhoghlaim fadsaoil agus le bheith ag oibriú go héifeachtach sa tsochaí. Tá gníomhaíochtaí agus áiseanna tacaíochtaí na ndaltaí ar fáil i nGaeilge.

 Beatha le Bua Series 1–7 Beatha le Bua Sraith 1 - 9

Is sraith de bheathaisnéisí gairide ar dhaoine cáiliúla an domhain í seo ina bhfuil béim ar leith ar laochra na hÉireann. Scríobhadh iad le daltaí a spreagadh le bheith ag léamh go neamhspleách. Tá breis agus 80 leabhrán sa tsraith anois chomh maith le roinnt leabhair shaothair.

Oideachas le hAghaidh Infhostaitheachta Oideachas le hAghaidh Infhostaitheachta

Is áis í seo d'fhoghlaimeoirí a bhfuil meándeacrachtaí foghlama acu. Tá idir threoir do mhúinteoirí agus ghníomhaíochtaí do dhaltaí ann. Cuireann an áis leis na riachtanais reachtúla d'Oideachas le haghaidh infhostaitheachta.

Ag Foghlaim don Saol agus don Obair Ag Foghlaim don Saol agus don Obair (MFM)

Cuireadh na leabhráin seo le chéile le cuidiú a thabhairt do dhaltaí le meándeacrachtaí foghlama. Tugann siad deis do na daltaí aghaidh a thabhairt ar na mórcheisteanna agus na dúshláin a bheidh rompu sa tsaol mhór.

Mo Shaol atá ag Athrú

Ní Fhanann Rud Ar Bith Mar a Bhí

Cruthaigh Do Chinniúint Féin