Cód na Gaeilge

Seo clár nua fónaice a thógann ar an chlár Fónaic na Gaeilge. Tá gníomhaíochtaí cuí ann do gach bliainghrúpa sa chlár – idir ghníomhaíochtaí fisiciúla agus ghníomhaíochtaí 'peann agus páipéar'. Tá leagan ar leith ann do mhúinteoirí, chomh maith le leabhair shaothair do na daltaí. Tá leabhair bhlianta 2 - 7 ar fáil anois.

iTunes App StoreNUA - Cód na Gaeilge (iTunes App Store)

Tá aip nua fónaice forbartha ag CCEA atá ar fáil saor in aisce ón App Store. Is é atá i gceist leis an aip, 5 chluiche spraíúla atá bunaithe ar Cód na Gaeilge agus atá dírithe ar pháistí ó Rang 2-7. Beidh leagan eile de na cluichí, a bheidh fóirsteanach do ríomhairí deisce/glúine, ar fáil go luath. Tá aip Android á forbairt chomh maith.