Cód na Gaeilge

Seo clár nua fónaice a thógann ar an chlár Fónaic na Gaeilge. Tá gníomhaíochtaí cuí ann do gach bliainghrúpa sa chlár – idir ghníomhaíochtaí fisiciúla agus ghníomhaíochtaí 'peann agus páipéar'. Tá leagan ar leith ann do mhúinteoirí, chomh maith le leabhair shaothair do na daltaí. Tá leabhair bhlianta 2 - 7 ar fáil anois.

iTunes App StoreNUA - Cód na Gaeilge (iTunes App Store)

Google Play StoreNUA - Cód na Gaeilge (Google Play Store)

Tá aip nua fónaice forbartha ag CCEA le tacú leis an chlár Cód na Gaeilge. Tá leagan iOS den aip ar fáil saor in aisce ón App Store agus leagan Android ar fáil ó Google Play. Is é atá i gceist leis an aip, 5 chluiche spraíúla atá bunaithe ar Cód na Gaeilge agus atá dírithe ar pháistí ó Rang 2-7. Beidh leagan eile de na cluichí, a bheidh fóirsteanach do ríomhairí deisce/glúine, ar fáil ar an tsuíomh seo go luath.