An Gasúr A Chaith Pitseámaí Stríocacha

Is aistriúchán é seo ar an leabhar cáiliúil sin The Boy in the Striped Pyjamas. Is féidir é a úsáid le léitheoireacht neamhspleách ag leibhéal na hiar-bhunscolaíochta a spreagadh. Tá Bruno naoi mbliana d’aois agus níl faic ar eolas aige faoin Uileloscadh go dtí go mbuaileann sé le Shmuel, gasúr a bhfuil a shaol á chaitheamh aige ar an taobh eile de sconsa.

An Gasúr A Chaith Pitseámaí Stríocacha 903 KB - uploaded 28-08-2015.

Leabhrán Oibre: An Gasúr A Chaith Pitseámaí Stríocacha

Tá gníomhaíochtaí éagsúla sa leabhrán seo do gach caibidil sa leabhar. Tá ceisteanna ann bunaithe ar fhianaise ón chaibidil, ceisteanna tátalacha agus ceisteanna smaointeoireachta. Tá gníomhaíochtaí éagsúla le déanamh bunaithe ar na Scileanna Traschuraclaim agus tugtar deis foghlaim nasctha a chur chun cinn idir ranna éagsúla sa scoil le gníomhaíochtaí bunaithe ar réimse ábhar.

Downloads