Gaeilge (Teanga)

TEANGA na nAistí TEANGA na nAistí

Is áis é seo a thacaíonn le daltaí Eochairchéim 3 / 4 agus iad i mbun aistí a scríobh. Tá spléach-chárta ann don dalta agus póstaer don tseomra ranga ina moltar, mar shampla, dóigheanna éasgúla le tús a chur le habairtí agus nathanna teanga/frásaí úsáideacha is féidir a úsáid in aistí.

Fuaimeanna Fónaicí Fuaimeanna Fónaicí

Is clár nua fónaice é seo do dhaltaí Eochairchéim 3. Tá ocht leabhrán ar fad ann ina n-úsáidtear straitéisí éagsúla don léitheoireacht agus don scríbhneoireacht do gach cineál foghlaimeora. Tá gníomhaíochtaí fisiciúla ann chomh maith le gníomhaíochtaí ‘peann agus páipéar’.

Scileanna Scríbhneoireachta: Leabhair Mhóra

Leabhair mhóra leis an scríbhneoireacht a fhorbairt. Tá idir rialacha gramadaí agus leideanna scríbhneoireachta le fáil iontu.

Downloads

Fuaimeanna Fónaicí, Caol nó Leathan?
1.44 MB - uploaded 01-03-2014
Fuaimeanna Fónaicí, Tá rogha agam!
6.44 MB - uploaded 01-03-2014
Fuaimeanna Fónaicí, Consain. Tá rogha agam!
7.13 MB - uploaded 01-03-2014
Fuaimeanna Fónaicí, Píosaí Coitianta
4.1 MB - uploaded 01-03-2014
TEANGA na nAistí Áis
839.67 KB - uploaded 15-06-2018
TEANGA na nAistí Póstaer
489.17 KB - uploaded 15-06-2018