Bunscileanna Gluaiseachta a Fhorbairt

Is é an aidhm áta leis an áis seo tacú le múinteoirí agus le cúntóirí Forbairt Fhisiceach sa Bhonnchéim a phleanáil, a theagasc agus a mheasúnú de réir Churaclam Thuaisceart Éireann. Clúdaítear forbairt Bunscileanna Gluaiseachta (BSG) na bpáistí ann. Cuirtear béim ar an tábhacht a bhaineann le foghlaim na bpáistí a nascadh agus tá samplaí ann de na dóigheanna ar féidir an fhoghlaim a nascadh thar réimse comhthéacsanna.

Downloads

Treoirleabhar do Mhúinteoirí
4.76 MB - uploaded 06-11-2015
Cothromaíocht
1.84 MB - uploaded 06-11-2015
Gabháil
2.59 MB - uploaded 06-11-2015
Hapáil
2.34 MB - uploaded 06-11-2015
Léim don Fhad
2.89 MB - uploaded 06-11-2015
Léim don Airde
2.02 MB - uploaded 06-11-2015
Rith Ráibe
2.74 MB - uploaded 06-11-2015