Na hEalaíona

Canaimis Canaimis

Tá saibhreas ar leith sna hamhráin thraidisiúnta Ghaeilge agus beidh an áis seo ina cuidiú ag an mhúinteoir cuid de na hamhráin sin a theagasc agus a nascadh le gníomhaíochtaí eile. Tá idir leabhrán agus dlúthdhiosca ann ina bhfuil na hamhráin leagtha amach de réir eochairchéime. Páistí ó ghaelscoileanna éagsúla atá ag canadh ar an dlúthdhiosca agus a rinne an obair ealaíne.

Draíocht le Drámaíocht Draíocht le Drámaíocht

Tá Draíocht le Drámaíocht dírithe ar an dóigh le drámaíocht a chur chun cinn i ngaelscoileanna. Tugtar léargas don mhúinteoir ar an téarmaíocht chuí drámaíochta agus ar an dóigh ar féidir an téarmaíocht sin a nascadh leis an phleanáil. Tá 6 dhráma ar fad san fhillteán – dhá cheann do gach eochairchéim. Cuirtear síos ar chúlra na ndrámaí, na carachtair, na hamhráin agus an dóigh ar féidir iad a léiriú. Tá áiseanna breise ann do na múinteoirí leis an obair a dhaingniú.

Déan Damhsa Liom Déan Damhsa Liom

Áiseanna a bhaineann leis an cheol agus leis an damhsa dírithe ar pháistí sa Bhonnchéim. Bunaithe ar na cláir teilifíse leis an BBC.

Ná Dódaí Ná Dódaí

Áiseanna dírithe ar pháistí sa Bhonnchéim. Bunaithe ar na cláir teilifíse leis an BBC.

Downloads

Draíocht le Drámaíocht: An Bhonnchéim
4.15 MB - uploaded 26-02-2014
Draíocht le Drámaíocht: Eochairchéim 1
3.4 MB - uploaded 15-12-2015
Draíocht le Drámaíocht: Eochairchéim 2
827.93 KB - uploaded 15-12-2015
Ná Dódaí: Leabhrán an Mhúinteora Sraith 1
7.89 MB - uploaded 26-02-2014
Ná Dódaí: Leabhrán an Dalta Sraith 1
13.3 MB - uploaded 26-02-2014
Ná Dódaí: Leabhrán an Dalta Sraith 2
15.4 MB - uploaded 26-02-2014