Leabhrán Oibre: An Gasúr A Chaith Pitseámaí Stríocacha

Tá gníomhaíochtaí éagsúla sa leabhrán seo do gach caibidil sa leabhar. Tá ceisteanna ann bunaithe ar fhianaise ón chaibidil, ceisteanna tátalacha agus ceisteanna smaointeoireachta. Tá gníomhaíochtaí éagsúla le déanamh bunaithe ar na Scileanna Traschuraclaim agus tugtar deis foghlaim nasctha a chur chun cinn idir ranna éagsúla sa scoil le gníomhaíochtaí bunaithe ar réimse ábhar.

Leabhrán Oibre: An Gasúr a Chaith Pitseámá Stríocacha

Downloads

Intreoir
3.49 MB - uploaded 12-05-2015
Caibidil 1
3.35 MB - uploaded 12-05-2015
Caibidil 2
1.23 MB - uploaded 12-05-2015
Caibidil 3
2.72 MB - uploaded 12-05-2015
Caibidil 4
1.91 MB - uploaded 12-05-2015
Caibidil 5
1.26 MB - uploaded 12-05-2015
Caibidil 6
1.23 MB - uploaded 12-05-2015
Caibidil 7
1.23 MB - uploaded 12-05-2015
Caibidil 8
1.28 MB - uploaded 12-05-2015
Caibidil 9
1.23 MB - uploaded 12-05-2015
Caibidil 10
3.79 MB - uploaded 12-05-2015
Caibidil 11
3.38 MB - uploaded 12-05-2015
Caibidil 12
3.36 MB - uploaded 12-05-2015
Caibidil 13
3.32 MB - uploaded 12-05-2015
Caibidil 14
3.57 MB - uploaded 12-05-2015
Caibidil 15
3.54 MB - uploaded 12-05-2015
Caibidil 16
4.04 MB - uploaded 12-05-2015
Caibidil 17
3.3 MB - uploaded 12-05-2015
Caibidil 18
3.27 MB - uploaded 12-05-2015
Caibidil 19
3.27 MB - uploaded 12-05-2015
Caibidil 20
2.74 MB - uploaded 12-05-2015