Príobháideachas

Léirítear thíos an tiomantas atá ag CCEA maidir le sonraí pearsanta a chosaint.

Míníonn an Polasaí Príobháideachais seo cad é a tharlaíonn do shonraí pearsanta ar bith a chuireann tú ar fáil dúinn nó a bhailíonn muid uait nuair a thugann tú cuairt ar an tsuíomh gréasáin seo.

Cad é an rud é fianán?

Is é is fianán ann faisnéis a stóráiltear i gcomhad beag ar an ríomhaire nó ar an ghléas atá in úsáid agat. Coinneofar slán faisnéis ar bith a chuireann tú ar fáil agus tá dualgas dlíthiúil ar CCEA, de réir an Achta um Chosaint Sonraí, faisnéis ar bith a bhailítear uait a chosaint.

Faisnéis a bhailíonn muid

Is féidir go ndéanfaidh muid na sonraí seo a leanas a bhaineann leat a bhailiú agus a phróiseáil agus an suíomh seo á reáchtáil agus á chothabháil againn:

  • faisnéis a thugann tú nuair a dhéanann tú cumarsáid linn (má sheolann tú ríomhphost chugainn, mar shampla);
  • faisnéis a thugann tú nuair a chomhlánaíonn tú suirbhé ar líne; agus/nó
  • faisnéis ghinearálta faoin úsáid a bhaineann tú as an tsuíomh seo; baintear feidhm as fianáin agus as teicnící clibeála leathanach, JavaScript san áireamh, chuige sin.

Úsáid fianán

Is féidir go mbainfidh muid úsáid as fianáin le faisnéis a bhailiú faoin úsáid ghinearálta a bhaineann tú as an tsuíomh. Thig leat níos mó a léamh anseo faoi cad is fianáin ann, an dóigh a mbaineann muid úsáid astu agus an dóigh a dtig leat fianáin a bhainistiú ar do ríomhaire.

Teacht chuig an tsuíomh gréasáin Comhtholgadh ó shuíomh eile

Nuair a sheoltar chuig an tsuíomh gréasáin Comhtholgadh thú ó shuíomhanna eile, is féidir go bhfaighidh CCEA faisnéis phearsanta a bhaineann leat ó na suíomhanna sin. Ba chóir duit polasaithe príobháideachais na suíomhanna sin a léamh mar rialóidh sin an úsáid a bhainfear as faisnéis phearsanta ar bith a thabharfaidh tú agus a chuirfear ar fáil ina dhiaidh sin do CCEA.

Nascadh le suíomh eile

Ní chuirfear faisnéis phearsanta ar bith a thugann tú do CCEA ar aghaidh chuig suíomh ar bith eile. Ach tá naisc ar an tsuíomh gréasáin Comhtholgadh a thugann rogha duit dul chuig suíomhanna eile agus caithfidh tú cuimhneamh nach mbaineann an Polasaí Príobháideachais seo ach leis an tsuíomh gréasáin Comhtholgadh. Ba chóir duit ráiteas príobháideachais suíomhanna eile a léamh chomh maith.

Mar a chaitheann CCEA leis an fhaisnéis a bhailíonn sé

Is féidir go mbainfidh CCEA úsáid as do chuid faisnéise pearsanta:

  • le heolas a iarrann tú orainn faoinár gcuid táirgí nó seirbhísí a sholáthar duit;
  • le heolas a sholáthar duit faoi tháirgí eile a bhféadfadh suim a bheith agat iontu (ach tú cead a thabhairt go gcuirfí a leithéid sin d’eolas breise chugat);
  • le tú a chur ar an eolas faoi athruithe a bhaineann lenár suíomh gréasáin, le seirbhísí nó earraí nó táirgí; agus/nó
  • le hanailís a dhéanamh ar na seirbhísí atá ar fáil ar shuíomh gréasáin CCEA agus le feabhas a chur orthu