Is féidir go dtiocfaidh comhtholgadh ort ar chúiseanna éagsúla.

Is féidir go dtarlóidh sé:

  • img01
  • img02
  • img03

Cad is comhtholgadh ann?

Is gortú inchinne é comhtholgadh. I ndiaidh duit titim nó do chloigeann a bhualadh a tharlaíonn sé de ghnáth. Is féidir go dtarlóidh sé ag am ar bith agus in áit ar bith: mar shampla le linn spóirt, i gclós na scoile nó fiú sa bhaile. Is féidir leis teacht ort má bhuaileann tú in éadan imreoir eile le linn cluiche peile nó rugbaí nó peil Ghaelach ach is féidir leis teacht ort fosta má thiteann tú de rothar, de bhalla nó de dhréimire nó síos an staighre. Is féidir leis teacht ort má bhuaileann tú do chloigeann i ndiaidh duit léim isteach i linn éadomhain nó titim ar dhromchla crua ar nós coincréite nó oighir.

Ba chóir plé go dáiríre le comhtholgadh i gcónaí, go háirithe má bhuailtear ar an chloigeann thú an dara huair. Má mheastar go bhfuil comhtholgadh ar dhuine ba chóir a rá le múinteoir, tuismitheoir, oiliúnóir nó réiteoir láithreach bonn. Ba chóir don duine a gortaíodh stad den imirt nó cibé rud atá ar bun acu agus gan leanúint ar aghaidh go dtí go bhfuil measúnú déanta ag dochtúir orthu.

Cuimhnigh: In amhras? Glac sos!

Eolaí Póca: Comhtholgadh a aithint

Áis le cuidiú leat comhtholgadh a aithint i bpáistí, daoine óga agus daoine fásta. Amharc ar Eolaí Póca: Comhtholgadh a Aithint™ chomh maith.

Smaoinigh ar an chomhtholgadh má bhíonn ceann amháin nó níos mó ná ceann amháin de na nithe seo a leanas ann: leideanna sofheicthe, comharthaí, airíonna nó meancóga nuair a chuirtear.